Szkolenia

Szkolenia Szkolenia psychologiczne organizowane przez naszą firmę, łączą wiedzę teoretyczną (mini-wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, testy psychologiczne) z nauką konkretnych umiejętności (warsztaty, ćwiczenia w małych grupach, rozmowy w parach, burze mózgów, zadania grupowe i indywidualne).

Rodzaje ćwiczeń i przykładów ilustrujących dane zagadnienie dostosowujemy do konkretnej grupy odbiorców, np. dla pracowników firmy handlowej - rozmowy z klientami i kontrahentami, dla pedagogów - rozmowy z uczniami i rodzicami, dla osób bezrobotnych - rozmowy kwalifikacyjne itp. Każdego uczestnika grupy traktujemy indywidualnie - każdy ma możliwość otrzymania rzetelnych i konkretnych informacji zwrotnych oraz wskazówek do dalszego rozwoju własnych zasobów.

Oferta tematów szkoleń z zakresu profilaktyki psychologicznej:
 1. Jak radzić sobie ze stresem? - warsztaty psychologiczne.
 2. Problematyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu.
 3. Uzależnienie od nikotyny - warsztaty antynikotynowe.
 4. Interwencja kryzysowa wobec osób nadużywających alkoholu.
 5. Sytuacje trudne – rodzaje, rozpoznawanie, ABC pomocy psychologicznej.
 6. Zespół Stresu Pourazowego PTSD –przyczyny, objawy, możliwe konsekwencje, leczenie.
 7. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
 8. Syndrom wypalenia zawodowego –przyczyny, rozpoznawanie, konsekwencje.
 9. Śmierć, żałoba, powiadamianie, pomoc.
 10. Psychologiczne aspekty problematyki samobójstw. Rozpoznawanie syndromu presuicydalnego.
 11. Rozwijanie kompetencji społecznych.
 12. Skuteczna komunikacja interpersonalna – warsztaty psychologiczne.
 13. Autoprezentacja.
 14. Trening asertywności.
 15. Mediacje i negocjacje.
 16. Mobbing – przyczyny, objawy, aspekty prawne, przeciwdziałanie.
 17. Kryzysy życiowe – jak sobie radzić?
 18. Przemoc w relacjach interpersonalnych i sposoby jej zapobiegania.
 19. ABC pomocy psychologicznej.
 20. Zarządzanie kryzysowe.
 21. Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, możliwe konsekwencje – przeciwdziałanie.
 22. Trening antystresowy – nabywanie praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

mgr Marta Kundera
ul. Winnicka 24 lok. 1
25-335 Kielce
e-mail:marta.kundera@gmail.com
Kontakt telefoniczny:

tel. 606 140 651