Psychotechnika

PsychotechnikaBadania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.

Badania te są przeznaczone dla:
 1. Kierowców wszystkich kategorii
 2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 3. Kierowców zawodowych
 4. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 5. Osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spowodowaniu wypadku)
Badania sprawdzają przede wszystkim:
 1. Zdolności intelektualne (umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania )
 2. Osobowość (dojrzałość emocjonalną itp.)
 3. Koncentrację (umiejętność skupiania uwagi na danej czynności )
 4. Podzielność uwagi (umiejętność dzielenia zasobów uwagi na różne czynności wykonywane w tym samym czasie)
 5. Czas reakcji (szybkość reakcji na różnego rodzaju bodzce)
 6. Widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 7. Koordynację wzrokowo-ruchową (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodźami wzrokowymi)
 8. Widzenie nocne i zmierzchowe (jakość widzenia w warunkach słabej widoczności)
 9. Wrażliwość na olśnienie (odporność wzroku na działanie silnego światła)
Badania operatorów:
Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie. Badania te są przeznaczone dla operatorów:
 1. Wózków widłowych
 2. Koparek
 3. Ładowarek

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

mgr Marta Kundera
ul. Winnicka 24 lok. 1
25-335 Kielce
e-mail:marta.kundera@gmail.com
Kontakt telefoniczny:

tel. 606 140 651