Badania na broń

Badania na brońSą to obowiązkowe badania dla osób posiadających lub chcących posiadać broń ostrą i gazową oraz materiały wybuchowe. Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Badania skierowane są do:

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

mgr Marta Kundera
ul. Winnicka 24 lok. 1
25-335 Kielce
e-mail:marta.kundera@gmail.com
Kontakt telefoniczny:

tel. 606 140 651